Produkt – System 610

System 610

System 610 är avsedd att mäta joniserande strålning i borrhål i bergpallar in sprängning sker. Med denna metod kan en komplett dokumentation av berget ske och fördelning av bra respektive sämre berg kan klassas i ett mycket tidigt stadie. System 610 följer Mark och Miljökontrolls mätmetod – MMK A2 610

På samma sätt kan tidig undersökning ske av entreprenadberg eller blivande täkter innan stora ekonomiska insatser läggs ned.

System 610 bygger på att en sond sänks ned i borrhålet och radiell mätning av omliggande berg sker löpande under tiden sonden sänks ned mot botten av borrhålet. Om alla borrhål mäts kan ett mycket trevligt 3D-diagram redovisa höga respektive låga punkter för strålning i berget för slutanvändaren innan sprängplaneringen sker.

För områden med väldigt skiftande geologi kan detta vara en god investering för att kunna styra färdiga byggprodukten till lägre aktivitetsindex utan att behöva “smutsa ned” hela berget vilket annars ske om brytning sker okontrollerat. Bilden visar kraftig skillnad i geologi med inringat gula områden. De rosa lodrätt linjerna motsvarar borrhål inför spräng och med system 610 kan dokumentering ske på ett mycket tydligt sätt.

Detta instrument är mest inriktad för berg-, mät- eller konsultföretag.

en_GBEnglish (UK)
sv_SESvenska en_GBEnglish (UK)