Våra produkter

System 605

SYSTEM 605

System 605 är uppbyggd för att mäta joniserande strålning och tillsammans med densiteten på materialet beräkna fram aktivitetsindex i byggprodukten. System 605 följer Mark och Miljös metod MMK A2 605.

Byggprodukten kan bestå av betong, makadam, obundet material, sand, grus, med många fler val.

System 608

SYSTEM 608

System 608 är avsedd för att mäta aktivitetsindex i färdig byggnad och konstruktion.

Med sin enkla konstruktion monteras utrustningen i färdigt rum på under 5 minuter och mätningen kan sedan starta. Direkta mätningen i rummet tar 20 – 30 min och under tiden så lämnar operatören rummet så rummet blir opåverkat.

System 610

SYSTEM 610

System 610 är avsedd att mäta joniserande strålning i borrhål i bergpallar in sprängning sker. Med denna metod kan en komplett dokumentation av berget ske och fördelning av bra respektive sämre berg kan klassas i ett mycket tidigt stadie.

System 610 följer Mark och Miljökontrolls mätmetod – MMK A2 610.