Produkter

Våra produkter

System 605

SYSTEM 605

System 605 är uppbyggd för att mäta joniserande strålning och tillsammans med densiteten på materialet beräkna fram aktivitetsindex i byggprodukten.

System 605 följer Mark och Miljös metod MMK A2 605.

Byggprodukten kan bestå av betong, makadam, obundet material, sand, grus etc.

System 608

SYSTEM 608

System 608 är avsedd för att mäta aktivitetsindex i färdig byggnad och konstruktion.

Montering och mätning sker på ca 30 minuter. Då operatören måste lämna rummet så att det förblir opåverkat.

Full dokumentation av genomförd mätning kan erhållas direkt efter mätning.

System 610

SYSTEM 610

System 610 är avsedd att mäta joniserande strålning i borrhål i bergpallar innan sprängning sker.

Med denna metod kan en komplett bedömning av berget kvalite klassas på ett mycket tidigt stadie.

System 610 följer Mark och Miljökontrolls mätmetod – MMK A2 610.

GT40

GT-40S

Med GT40S är från grunden ett geologiinstrument men har justerats i mjukvara och kalibrering till att kunna mäta aktivitetsindex. Främst på färdiga fastigheter vid utredningar om vilken del av fastigheten som skapar för högt aktivitetsindex.
Instrument GT-40S ger stora möjligheter för användaren att själv aktivt justera mätområden vilket ger en mycket stor flexibilitet och möjlighet att mäta olika typer av uppdrag eller behov. Förutsättning för flexibilitet är kunskap om joniserande strålning hos användaren.

sv_SESvenska
en_GBEnglish (UK) sv_SESvenska