System 605 är uppbyggd för att mäta joniserande strålning och tillsammans med densiteten på materialet beräkna fram aktivitetsindex i byggprodukten. System 605 följer Mark och Miljös metod MMK A2 605.

Byggprodukten kan bestå av betong, makadam ,obundet material, sand, grus, med många fler val. För betong så är system 605 skapad att kunna mäta på vanliga provkuber om 150*150*150 mm. Samma provkub som är en standard enligt EN206 för provning av betongens egenskaper.

För att optimera för en kontroll till betongproduktion kan med fördel samma provkub först mätas för aktivitetsindex och därefter provtryckas för att verifiera hållfastheten eller frystest. Inget merarbete krävs innan själva provet.

Vill du kontrollera ingående fraktioner till betongen så kan du enkelt mäta de olika fraktionerna med att fylla ett kontrollkärl med material. Kontrollkärlet har samma mått som en kontrollkub, 150*150*150 mm, och ger ett direkt svar på aktivitetsindex och radontillskott.

Hela provförloppet styrs från webbmiljö i vår RCI-portal via en standard webbläsare på din dator, surfplatta eller telefon.

Inför varje provning så registreras information såsom exempel täkt eller fabrik, provtagare, datum, fraktion, antalet prover i serien, provets namn.

Därefter mäts proverna i System 605 under 15-30 minuter. Direkt efter färdigställd mätning presenteras sedan ett resultatprotokoll i RCI-portalen för aktuell mätning.

Alla mätningar ligger sedan sparande i RCI-portalen får många år och kravet om sparad dokumentation uppnås på ett mycket enkelt sätt. Ingen information försvinner på vägen utan allt finns kvar i tryggt förvar.