Radcontrol

Mätning av aktivitetsindex

För ett bättre inomhusklimat

Skicka ett prov till oss för Aktivitetsindex och få provresultat inom 48 timmar. Vi har tjänster och utrustning för mätning av joniserande strålning och aktivitetsindex i betong och ballast.

Nu kommer svensk standard för mätning av aktivitetsindex.

2018 antogs svenska strålskyddslagen (2018:396) om att skydda människor från joniserande strålning, Gammastrålning och Radontillskott, från byggmaterial och byggprodukter. Syftet är att ge oss människor bästa levnadsmiljö i bostäder och arbetsplatser.

För att mäta och redovisa Radioaktiv Strålning, effektiv dos, beslutades att gällande gränsvärde skall vara Aktivitetsindex 1, vilket motsvarar lagstadgat lagkrav på byggprodukt med 1 millisivert effektiv dos per år. Ett mätresultat under AI 1 är lämpligt för byggmaterial ur strålningsperspektivet. För att alla inom byggsektorn skall känna trygghet för mätningar och provresultat har nu Svensk Standard arbetats fram.